Kasutatud on Arduinot, Wifi antenni ja LED’idest tehtud riba, mille töö on üles võetud pildistades pika säriajaga. Tulemuseks on infograafiline visuaal, mis illustreerib andmesidevõrkude tihedust linnaruumis.

Projekti täpsem kirjeldus.

Teema on igati huvitav ja selliseid ideid võiks veel täpsemalt edasi arendada. Näiteks korraldada linnaruumi kaardistamist ja luua 3D mudelid raadiosignaalide tugevusest erinevates keskkondades.

Leitud Arduino blogi kaudu